Przejdź do treści

Kontakt

 
 
 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim

Pl. Kilińskiego 10

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel/fax: 25-758-22-32 lub 25-758-63-78

e-mail: minsk@psse.waw.pl

czynna: poniedziałek - piątek
godziny pracy Stacji: 730 - 1505

 
Numer kontaktowy telefonu dla ludności, czynny poza godzinami pracy:
0 509 407 101

prosimy dzwonić tylko w nagłych przypadkach

Numer konta bankowego
NBP o/o Warszawa
59 1010 1010 0117 6122 3100 0000
 
 

Nazwa komórki organizacyjnej

Kierownik SekcjiTelefon wew.

Sekcja Epidemiologii

mgr Ewa Elgas - Jurek

  103   

Sekcja  Higieny Komunalnej

mgr inż.Wioletta Waniewska

  111

Sekcja Higieny Żywności,Żywienia
i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Maria Kopeć

  113

Sekcja Higieny Pracy

lek. wet.
Małgorzata Niemczak - Rogulska

  105

Sekcja Higieny Dzieci
i Młodzieży

mgr. Monika Łysiak

  116

Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

Pracownicy:
mgr Lidia Padzik
mgr inż. Ewa Kowalska

  116

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

inż. Dorota Kulma

  108

Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości Nadzoru

mgr inż. Teresa Dziewulska

  110

 Główny Księgowy

mgr Katarzyna Kądzielska

  106

Sekcja Administracyjna

Bogusław Andrzejczyk

  112

Stanowisko Starszego Statystyka Medycznego

Renata Gałązka

  101

Stanowisko Radcy Prawnego

mgr Jadwiga Cieniuch

  -----