Przejdź do treści

Sekcja Higieny Komunalnej

SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ:
  • nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia (wodociągi, ujęcia);
  • nadzór nad stanem sanitarno - higienicznym obiektów użyteczności publicznej (zakłady użyteczności publicznej, obiekty rekreacyjne, placówki Służby Zdrowia, itp.);
  • nadzór nad stanem higienicznym środków transportu publicznego.
 JEŻELI MACIE PAŃSTWO PROBLEM Z:
  • niewłaściwym stanem sanitarno - higienicznym obiektów np.: placówek służby zdrowia, hoteli, ośrodków wczasowo - turystycznych, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, zakładów odnowy biologicznej i tatuażu, dworców PKP i PKS, autobusów, pociągów, ustępów publicznych;
  • uciążliwym hałasem dochodzącym do mieszkania, emitowanego z różnych źródeł, np.: od wyposażenia technicznego budynków mieszkalnych (wind, węzłów cieplnych, kotłowni, itp.), ze sklepów, z klubów muzycznych, z zakładów produkcyjnych i innych;
  • złą jakością wody płynącej z kranu;

zgłoście to w formie pisemnej do PSSE w Mińsku Mazowieckim

lub zadzwońcie po informację do Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

tel. 025 758-22-32 lub 025 758-63-78.

Uwaga!

WYNIKI JAKOŚCI WODY ZE ZLECEŃ MOŻNA ODBIERAĆ CODZIENNIE W GODZ. 800-1000.

(Uprzejmie informujemy, że telefonicznie nie udzielamy informacji o wynikach jakości wody ze zleceń.)

Ważne:

NA PRZEWÓZ ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH NA TERENIE KRAJU ŚRODKAMI TRANSPORTU DROGOWEGO NIE WYMAGA SIĘ ZEZWOLENIA.

ZEZWOLENIA JEDYNIE WYMAGA TRANSPORT ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH KOLEJĄ, SAMOLOTEM I STATKIEM.