Przejdź do treści

Sekcja Epidemiologii

SEKCJA EPIDEMIOLOGII:
  • prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych;
  • nadzór nad szczepieniami ochronnymi;
  • nadzór nad warunkami higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
  • udział w opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych we współpracy z Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego oraz innych spraw z zakresu administracji państwowej, wynikających z realizacji zadań;
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników placówek opieki zdrowotnej i innnych;
  • udział w działaniach w sytuacjach kryzysowych związanych z występieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne szczególnie niebezpieczne oraz w przypadkach ataku bioterrorystycznego;
  • badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek schorzeń jelitowych.
     

 BADANIE KAŁU 

 WYDAWANIE PROBÓWEK I SPISYWANIE UMÓW:
  Codziennie w godz. 800 - 1445   

 WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ:
  środa w godz. 800 - 1645

 WYDAWANIE PROBÓWEK DO BADAŃ:
  Codziennie w godz. 800 - 1445

 

 SZCZEPIONKI

 WYDAWANIE SZCZEPIONEK:
poniedziałek w godz. 800 - 1400