Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim
pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Mińsku Mazowieckim została utworzona   w 1955 roku.

  Obszar działania Stacji obejmuje powiat miński w skład którego wchodzą gminy: Cegłów, Dobre, Dębe Wielkie, Jakubów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki,  Siennica, Stanisławów, Kałuszyn, oraz miasta: Mińsk Mazowiecki, Halinów,
Kałuszyn, Mrozy i Sulejówek.

Obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pełni mgr Ewa Elgas-Jurek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00
telefon: (25) 758-22-32
minsk@psse.waw.pl

Zadania i zakres działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wynikają z treści ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412). Celem działalności Stacji jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu  mińskiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych  i zawodowych.

 

Cel ten jest realizowany poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami:

 ·       higieny środowiska,

 ·       higieny pracy w zakładach pracy,

 ·       higieny procesów nauczania i wychowania,

 ·       zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

 ·       higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia.

Strona główna

Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

Komunikaty

Nie ma dostępnych aktualności.

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.